021-77806384pars.graphic@yahoo.com

جاروزنامه ای

جاروزنامه ای سازه ای پرتابل و زیبا است که برای نگهداری روزنامه و مجلات قابل استفاده می باشد