021-77806384pars.graphic@yahoo.com

غرفه سازی محیط زیست همدان

غرفه محیط زیست همدان به مساحت 250 متر مربع در نمایشگاه محیط زیست اسفند ماه 95 واقع در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.