021-77806384pars.graphic@yahoo.com

پاپ آپ ایرانی یکی از انواع پاپ آپ های موجود در بازار است که دارای قابلیت نصب چاپ و پرتابل بودن است.کنفرانس های خبری ، ورزشی ، سیاسی ، مذهبی ، همایش ها ، فضاهای نمایشگاهی ، ایستگاه مترو ، پاساژ های

پاپ آپ ایرانی یکی از انواع پاپ آپ های موجود در بازار است که دارای قابلیت نصب چاپ و پرتابل بودن است.کنفرانس های خبری ، ورزشی ، سیاسی ، مذهبی ، همایش ها ، فضاهای نمایشگاهی ، ایستگاه مترو ، پاساژ های

 پاپ آپ استوانه ای همانطور که از نامش پیداست پاپ آپی است که شکل استوانه به خود می گیرد و قابلیت نصب چاپ بروی آن وجود دارد .امروزه دیگر استفاده از پاپ آپ در جاهای مختلف معمول شده است .کنفرانس های خب

پاپ اسپرینگ یکی از بروزترین  و باکیفیت ترین سازه های موجود در بازار و بهترین و راحترین راه تبلیغات محیطی است .امروزه دیگر استفاده از پاپ آپ در جاهای مختلف معمول شده است .کنفرانس های خبری ،ورزشی ،سی

پاپ آپ فنری یکی از انواع پاپ آپ های موجود در بازار است که دارای قابلیت نصب چاپ و پرتابل بودن است.دلیل عمده این امر راحتی استفاده از آن است زیرا پاپ آپ بدلیل ساختار به راحتی قابل جمع شدن است ، نصب و

پاپ اسپرینگ یا همان پاپ آپ فنردار یکی از بروزترین سازه های موجود در بازار و بهترین و راحترین راه تبلیغات محیطی است .امروزه دیگر استفاده از پاپ آپ در جاهای مختلف معمول شده است کنفرانس های خبری ،ورزش

پاپ اسپرینگ با توجه به داشتن فنر دارای قابلیت پهن کردن آسان تر است .امروزه دیگر استفاده از پاپ آپ در جاهای مختلف معمول شده است .کنفرانس های خبری ، ورزشی ، سیاسی ، مذهبی ، همایش ها ، فضاهای نمایشگاه