021-77806384pars.graphic@yahoo.com

دراین غرفه ها به علت محدودیت فضا از سازه های تکی استفاده می شود تا فضای زیادی از غرفه اشغال نگردد.بسته به متراژ می توان از پکیج های زیر استفاده نمود