021-77806384pars.graphic@yahoo.com

اخبار پارس گرافیک

پارس گرافیک توانـسته است با بـهره گـیری از نیـرو های مجرب در این صنعت در اغلب شـهرهای ایران و نمایشـگاه های بـرون مرزی فعـالیت های  خـود را به نحـو احسـنت به نمـایش بگذارد. این شرکت  با به کارگیری  مجـرب تـرین ایـن افراد و متـخصصین ایـن حوزه و همچـنین بـاراه انـدازی هـزار متـر مربـع کـارگـاه تخـصصی به همـراه به روزتـرین  ابـزار آلات  و  مـاشین آلات پیـشرفتـه  و آتـلیه تخـصصی طـراحی  یکـی از پیشـگامان در صنـعت غـرفه سـازی محـسوب می شـود . سـاخت غرفـه نمایشـگاهی با اسـتفاده از نئـوپان، ام دی اف می باشـد که با تـوجه به تـنوع طراحی ، نـور پـردازی و رنگ آمیـزی معرف خوبی جهت معرفی و تبلیغ شرکت مورد نظر است ساخت غرفه با استفاده از این  سیستم در نمایشـگاه هـای ایـران از دیـرباز تاکنـون ابـزاری منـاسب جـهت معـرفی شـرکت ها و ارگـانـها بوده است.
مراحـل کار بدین صورت می باشد که پس از مشخص شدن متراژ و مکان غرفه ، طراحی سه بعدی آن توسط آتلیه طراحی شرکت انجام شده و جانمایی می گردد. پس از تایید طرح اولیه و عقد قرارداد ،نقشه به کارگاه  جهت برش و ساخت غرفه ارسال می گردد و نهایتا پس از در اختیار قرار دادن مکان غرفه از طرف برگزار کننده نمایشگاه (که معمولا سه تا چهار روز) تا افتتاح نمایشگاه است، تیـم نجار، رنگ کار ، برقکار ،و ... به محـل  اعـزام می گردد و در روز قبل از افتـتاح نمایشگاه ، غـرفه تـحویل کـار فـرما می گردد. غرفه نما با بیش از بیست هزارمتر مربع سابقه انجام کلیه امور نمایشگاهی یکی از فعالان در حوزه غرفه سازی در ایران محسوب می گردد.

اخبار پارس گرافیک | پارس گرافیگ

پیغام خطا

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /home/parsgrap/public_html/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined در xmlsitemap_node_create_link() (خط 194 از /home/parsgrap/public_html/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).

خطا

وب سایت با یک خطای غیر منتظره مواجه شد. لطفا بعدا دوباره تلاش کنید.