021-77806384pars.graphic@yahoo.com

اسپیس فریم

غرفه سازی با اسپیس فریم

اسپیس فریم سازه فضایی است که فرم هندسی منظمی دارد که از طریق بسط اسپیس به یکدیگر متصل می گردد و شکل و فرم زیبایی را خلق می نماید و برای تقسیم بندی فضا ابزاری بسیار مناسب تلقی می گردد.به دلیل انعطاف موجود در اسپیس فریم ،طرح های زیبایی برای ساخت غرفه می توان به بوجود آورد در حقیقت اسپیس فریم نوعی داربست نمایشگاهی است با این ویژگی که قابلیت نصب چادر و چاپ بر روی آن وجود دارد .از دیگر کاربردهای اسپیس فریم می توان به ساخت استیج و فضا های با ارتفاع دلخواه به آن اشاره نمود.