021-77806384pars.graphic@yahoo.com

غرفه سازی شهرستان

فرآیند ساخت غرفه در شهرستان همانند ساخت غرفه در تهران می باشد با اندکی تفاوت و حساسیت در اجرا که عدم توجه به این تفاوت ها خسارات زیادی به غرفه دار و سازنده غرفه وارد می سازد .

یک غرفه ساز باید تمامی مراحل ساخت غرفه را در کارگاه خود انجام داده و در اصطلاح ایرادگیری نماید و نقاش باید برای جلوگیری از اتلاف وقت رنگ آستر و زمینه کار را در کارگاه انجام دهد.

برق کار باید تعداد اقلام اجناس مورد استفاده در مورد غرفه را دانسته و آنرا چک کند.و اما غرفه دار در صورتی که با غرفه ساز به توافق رسیده ،باید هزینه های مربوط به باربری اجناس و افراد ،همچنین هزینه های اقامت در مقصد ،هزینه غذاو... را به عهده بگیرد یا پرداخت نماید.

غرفه سازی شهرستان | پارس گرافیگ

پیغام خطا

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /home/parsgrap/public_html/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined در xmlsitemap_node_create_link() (خط 194 از /home/parsgrap/public_html/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).

خطا

وب سایت با یک خطای غیر منتظره مواجه شد. لطفا بعدا دوباره تلاش کنید.