021-77806384pars.graphic@yahoo.com

غرفه سازی ارزان

 

شرکت در نمایشگاه نیازمند مشخص کردن هدف است. بدین معنی که در بعضی از نمایشگاه ها باید فقط حضور داشته باشیم ،چون ،عدم حضور ما باعث استفاده رقیبای تجاری ما می گردد. در بعضی از دیگر نمایشگاه ها که معمولا داخلی و بین المللی می باشند باید حضور داشته باشیم و تمام توان خود را در برگزاری هرچه بهتر آن بکارگیریم.

با این تو ضیح ،ما باید بتوانیم هدف های تجاری ، برندینگ ، هزینه های شرکت در نمایشگاه را مدیریت کرده تا نتیجه لازم صحول گردد.

يكشنبه, مرداد 8, 1396 - 15:49
0

تفاوت غرفه سازی و غرفه آرایی

يكشنبه, مرداد 8, 1396 - 15:40
0

اصول غرفه سازی نمایشگاهی

يكشنبه, مرداد 8, 1396 - 11:47
0

صفحه‌ها