021-77806384pars.graphic@yahoo.com

غرفه سازی نمایشگاه

امروزه شرکت در نمایشگاه ها ودر کنار آن غرفه سازی نمایشگاه ،نقش بسیار مهم و ویژه ای در جذب مشتریان و مخاطبان دارد.طراحی غرفه ،رنگ آمیزی غرفه،پوسترهای تبلیغاتی،طریقه چیدن محصولات،میزهای کانتر و ... در شکل گیری و برپایی یک غرفه زیبا موثر است.

در طراحی غرفه باید به گونه ای رفتار کرد که مخاطب جذب غرفه شود و به سمت آن حرکت کند ، نورپردازی غرفه که از المان های بسیار مهم آن است باید مدنظر طراح قرار بگیرد،مقدار استفاده از هالوژن ها و نورهای محیطی،رنگ  نورها و زاویه قرار گرفتن آن ها بگونه ای که سایه ای در غرفه ایجاد نکنند،از نکات مهم دیگر است.

سه شنبه, خرداد 16, 1396 - 21:11
0

پارس گرافیک توانـسته است با بـهره گـیری از نیـرو های مجرب در این صنعت در اغلب شـهرهای ایران و نمایشـگاه های بـرون مرزی فعـالیت های  خـود را به نحـو احسـنت به نمـایش بگذارد. این شرکت  با به کارگیری  مجـرب تـرین ایـن افراد و متـخصصین ایـن حوزه و همچـنین بـاراه انـدازی هـزار متـر مربـع کـارگـاه تخـصصی به همـراه به روزتـرین  ابـزار آلات  و  مـاشین آلات پیـشرفتـه  و آتـلیه تخـصصی طـراحی  یکـی از پیشـگامان در صنـعت غـرفه سـازی محـسوب می شـود .

سه شنبه, خرداد 16, 1396 - 17:39
0

صفحه‌ها